Heidi Persoon       Vertalen | Traduire

NL | FR

Juridisch


Heb je een vertaling nodig van een notariële akte, overeenkomst, dagvaarding of een rechterlijke uitspraak?

Als beëdigd vertaler, is Heidi Persoon bevoegd voor het verzorgen van beëdigde vertalingen van en uit het Frans. Voor documenten die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, is de kans groot dat je een beëdigde vertaling nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische documenten in rechtszaken, familiedocumenten voor studie of werk in het buitenland en notariële akten. Wil je weten of de vertaling beëdigd moet zijn, dan neem je best contact op met de autoriteit (rechtbank, administratie, enz.) die om de vertaling heeft gevraagd.

Enkele voorbeelden van documenten die vaak een beëdigde vertaling vereisen:


•    huwelijksakte

•    geboorteakte

•    rijbewijs

•    diploma

•    uittreksel

•    bevolkingsregister

•    scheidingsakte

•    vonnis    

•    notariële akte

•    testament

•    huurovereenkomst

•    koopovereenkomst

•    oprichtingsakte

•    statuut


Bij juridische vertalingen moeten begrippen van twee verschillende rechtssystemen worden samengebracht. Het rechtsstelsel in Nederland en België verschilt van dat in Frankrijk. Het is mogelijk dat niet alle termen een equivalent hebben en noties die op elkaar lijken, dekken doorgaans niet dezelfde inhoud. De rechtsgebieden die het voorwerp uitmaken van juridische vertalingen variëren: verbintenissenrecht, vastgoedrecht, familierecht of strafrecht enz.


Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.

© 2019 Heidi Persoon