Heidi Persoon       Vertalen | Traduire

NL | FR

Kunst en cultuur

Vertalen van teksten over kunst vraagt deskundigheid en verfijnde uitdrukkingskracht.


Dankzij haar specifieke vakkennis richt Heidi Persoon zich op het vertalen van teksten op het gebied van kunst, cultuur, erfgoedzorg, fotografie en architectuur. Je kan bij haar terecht voor het vertalen van bijvoorbeeld zaalteksten, een audiotour, een museumgids, catalogi of persberichten, maar ook voor documenten die technisch en wetenschappelijk inzicht vereisen zoals restauratierapporten, aanbestedingsverslagen,  herbestemmingsdossiers of kunstverzekeringen. 


Als kunsthistorica met beroepservaring in de conservatie- en restauratiesector heeft zij ruime kennis van en inzicht in de verschillende vakgebieden en de daarmee samenhangende terminologie. 


Zij vertaalt voor museale en culturele instellingen, conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen, erfgoeddeskundigen, architectenbureaus, kunstenaars en ontwerpers:


 • (kunst)geschiedenis 
 • cultuurhistorie
 • religieuze iconografie
 • architectuur
 • fotografie 
 • beeldende kunst 
 • (muur)schilderkunst
 • archeologie 
 • erfgoed en collectiebeheer 
 • monumentenzorg
 • conservatie en restauratie (laserreiniging, bindmiddelenonderzoek, pigmentanalyse enz.)
 • materiaal-technisch vooronderzoek


Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.


© 2019 Heidi Persoon